Projectmanagement

Bij HR Management Brongers haalt u een projectmanager in huis met veel (inter)nationale ervaring. In allerlei branches: van de levensmiddelenindustrie en de technische sector tot de dienstverlening. We zijn goed in ons vak: we laten de juiste mensen aan de juiste projectonderdelen werken en stellen áltijd het belang van de hele organisatie - níet van het project an sich! - voorop.

Project definiëren & plannen

Voor een projectmanager van HR Management Brongers echt een project gaat leiden, moet die het project helder definiëren en een duidelijke planning maken. Daarbij horen de volgende vragen:

  • wat moet er allemaal gebeuren?
  • wat hebben we daarvoor nodig?
  • welke randvoorwaarden zijn er?
  • in welke termijnen handelen we alles af?

Projectuitvoer & projectteams

Ieder project vraagt om een andere benadering. Met onze ruime ervaring en kennis weten we precies wat de juiste benadering van uw project is. Essentieel voor die benadering: de projectteams.

De opzet en planning van het project duidelijk? Tijd voor de teams! Zonder goed op elkaar ingespeelde teams géén goedlopend project! Voor we ze gaan samenstellen, spreken we uitvoerig met de leidinggevenden. Zij kennen hun werknemers beter dan wij en kunnen ons aan teams helpen waarin de leden elkaar perfect aanvullen.

Project nooit doel op zich!

Veel projectmanagers verliezen bij een project de belangen van de totale organisatie uit het oog. Zonde! Een project is een middel om een organisatie vooruit te helpen, nooit een doel op zich! Om een organisatie niet tegen te werken, wonen we voortdurend werkoverleg en managementbijeenkomsten bij. De managers van de organisatie kunnen zo met de projectmanager meedenken en de projectmanager zelf heeft de belangen van de organisatie steeds helder voor ogen.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Contact opnemen