Facilitator

Organisatorische veranderingen en onenigheid binnen teams liggen vaak gevoelig. Een facilitator - onafhankelijk bemiddelaar - helpt bedrijven met moeilijk door te hakken knopen. Vaak in een hele of halve dag. Dat is niet veel. Daarom gaan onze facilitators doortastend te werk. In de korte tijd die ze hebben willen ze wél concrete resultaten zien. Onze facilitators zijn zeer ervaren en helpen ook úw bedrijf met moeilijk te nemen beslissingen.

Facilitating: de agenda

Voordat onze facilitator goed kan bemiddelen, moet hij weten welke beslissingen er op het programma staan. In nauw overleg met de opdrachtgever stelt de facilitator een agenda op.

Facilitating: vragen stellen

Agenda rond? Tijd om de knelpunten bloot te leggen. Die zijn er, anders was er geen facilitator aangetrokken. We stellen gerichte vragen aan alle betrokkenen. Welke beslissingen moeten er precies genomen worden? Wat voor belangen heeft iedereen? En wat zijn de mogelijkheden?

Medewerkers komen vaak met concrete voorbeelden om misstanden aan te tonen. Aan de facilitator om die terug te brengen naar organisatorisch niveau. Onze facilitators kunnen dat goed: ze zijn op de hoogte van de inhoud maar focussen voornamelijk op de bedrijfsprocessen.

Facilitating: beslissingen nemen

De belangrijkste vragen zijn beantwoord, ieders belang is duidelijk. Tijd om knopen door te hakken. Onze facilitators stellen zich duidelijk onafhankelijk op en hebben oog voor alle betrokkenen. Daardoor kunnen benadeelde partijen zich makkelijker schikken. Ze weten dat er voor de facilitator geen persoonlijke belangen meespelen.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Contact opnemen