Coaching

Op de werkvloer biedt coaching in allerlei situaties uitkomst. We kunnen een team-coach maar ook een individuele jobcoach leveren om uw organisaties of een van uw medewerkers vooruit te helpen. Kenmerkend: onze pragmatische aanpak. We geven concrete en praktische aanwijzingen waar medewerkers en teams gelijk wat aan hebben.

Een team-coach of jobcoach van HR Management Brongers kan:

  • zieke medewerkers begeleiden met reïntegreren
  • expats voorbereiden op een buitenlands verblijf (dankzij onze ervaring in het buitenland)
  • medewerkers helpen met competentieontwikkeling
  • groepsprocessen in kaart brengen en bespreken met de betrokkenen
  • teams bijstaan tijdens reorganisaties
  • fusies en overnames begeleiden

Eerst team-coach, dan jobcoach

Soms fungeren wij eerst als team-coach om daarna dáárna als job-coach individueel met iemand aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld als de ontevredenheid of werkhouding van één enkele medewerker een stroeve samenwerking binnen een team veroorzaakt.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Contact opnemen